FolkWorld #77 03/2022
© Grappa Musikkforlag AS

Article in English

Avslutninger og nye begynnelser

Annbjørg Lien

Artist Video A. Lien @ FROG

annbjorglien.com

Annbjørg Lien har vært en ruvende skikkelse innenfor norsk og internasjonalt musikkliv i flere tiår. Det er få som har gjort like mye for å utvikle og formidle bredt den norske folkemusikken i inn- og utland. I 2019 fullførte hun doktorgraden I hardingfelespill ved universitet i Agder, og dette albumet er resultatet av hva hun jobbet med – å gjøre det Annbjørg Lien gjør best: utvikle og utforske folkemusikken med full respekt for tradisjonen.

Annbjørg Lien

Artist Audio Annbjørg Lien "Janus", heilo, 2022


Annbjørg sin prosess med å komponere nytt materiale som et svar på tradisjonelle identiteter i hardingfelemusikken, fanger en transformasjon som kan ligne på Janus sine to ansikter—som knytter fortid til fremtid.

«Janus er en produksjon som ser både bakover og fremover i tid—fremkaller døråpninger som kan symbolisere avslutninger og nye begynnelser i en kompositorisk utforskningsprosess.»

Albumet er inspirert av Liens gjensyn med folkemusikktradisjonen i Setesdal, Norge. Hun ble i 2020 prosjektleder for UNESCO Setesdal (Setesdalsfolk), og har et spesielt engasjement til denne tradisjonen. På sitt nye album har hun definert typiske musikalske kvaliteter, identiteter og signatur-egenskaper i tradisjonelle hardingfele-slåtter som er i bruk i Setesdal, og tatt utgangspunkt i disse som komposisjonsverktøy. Slike musikalske signaturer innebærer ofte instrumentale kvaliteter som kan påvirke hvordan musikken er organisert.

På denne måten skapes en bevisstgjøring både på de tradisjonelle musikalske kvalitetene som har vandret gjennom tiden gjennom muntlig overlevering i dens tradisjonelle kontekst, samt også på forandringen som oppstår gjennom at de definerte musikalske kvalitetene blir brukt på nye måter i ny kontekst.


Annbjørg Lien har gitt ut 12 soloalbum og bidratt på minst 100 album. For sine soloalbum har hun vært nominert til Spellemannprisen hele 5 ganger. Hun har mottatt en rekke priser bade I Norge og I Norden, blant annet Gammleng-prisen og Anders Jahres kulturpris.Photo Credits: (1)-(2) Annbjørg Lien (unknown/website).


FolkWorld Homepage English Content German Content Editorial & Commentary News & Gossip Letters to the Editors CD & DVD Reviews Book Reviews Folk for Kidz Folk & Roots Online Guide - Archives & External Links Search FolkWorld Info & Contact


FolkWorld - Home of European Music
FolkWorld Homepage
Layout & Idea of FolkWorld © The Mollis - Editors of FolkWorld